Prof. Dr. Hans-Ilja Rückmann

Prof. Dr. Hans-Ilja Rückmann
Naturwissenschaften
Uni Bremen

Lehrveranstaltungen von Prof. Dr. Hans-Ilja Rückmann

Veranstaltung Umfang Beschreibung Bewertungen
Praktikum für Physiker 1.-4. Semster
Praktikum
3 SWS - 4