Prof. Dr. Peter Marx

Prof. Dr. Peter Marx
Kommunikations- und Medienwissenschaften
Uni Köln

Lehrveranstaltungen von Prof. Dr. Peter Marx

Veranstaltung Umfang Beschreibung Bewertungen
Bachelor Prüfung
Kolloquium
6 CP - 1