Olaf Albert

Olaf Albert
Pädagogik
Uni Siegen

Lehrveranstaltungen von Olaf Albert

Veranstaltung Umfang Beschreibung Bewertungen
Begleichtseminar zum Orientierungspraktikum Olaf Albert
Seminar
20 SWS
6 CP
- 4
Lerneraktivierung
Seminar
2 SWS
2 CP
- 2
Schulentwicklung
Seminar
2 CP - 11